Monday, 17 April 2017

5 Langkah bagaiamana menukar strategiDari maklumat dan kajian yang dilakukan,  semakin ramai pelabur asing  mula meninggalkan negara kita walaupun jika anda menonton berita yang disiarkan melalui televisyen mengatakan jumlah kemasukan mereka semakin meningkat  sejak kebelakangan ini. 

Ini dibuktikan oleh satu laporan berita yang diterbitkan di dalam akhbar The Star bertarikh 15 April 2017 yang lalu, di mana sebanyak 26.2 billion bon yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia telah  dijual atau ditebus semula oleh pelabur asing sepanjang  bulan Mac 2017 tahun ini. Mereka berbuat demikian kerana ingin mendapatkan tunai dan melaborkan wang tersebut di negara yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi atau mempunyai peluang yang lebih cerah buat mereka.
Situasi  ini sudah pasti bakal memberi kesan kepada  ekonomi negara  pada jangka panjang kerana  apabila kurangnya pelabur asing  melabur di negara kita, ekonomi  negara tidak dapat berkembang dengan baik dan seterusnya bakal menyumbang kepada kemelesetan ekenomi sebagaimana yang pernah kita lalui pada tahun 1998 dan 2008 yang lalu. 
  
Sebagai peniaga kecil, anda sudah pasti akan menerima kesan ini lebih cepat berbanding peniaga besar yang bertaraf korporat kerana pasaran anda adalah kecil dan terhad berbanding pasaran mereka.  Oleh itu anda perlu bersedia dan lebih proaktif. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan membuat  perubahan strategi  perniagan  sebelum keadaan menjadi semakin sukar.  

Dalam entri kali ini, diterangkan langkahyang perlu dikuti ketika anda  ingin membuat perubahan strategi perniagaan agar strategi.

Langkah-langkah yang perlu anda ikuti ialah;

1.   Kenal pasti  persekitaran semasa.
Persekitaran semasa atau  lebih dikenali sebagai ‘environment’ adalah suasana sekitar  di mana perniagaan anda beroperasi.  'Environment' atau persekitaran semasa ini pula boleh dibahagi  kepada dua kategori utama iaitu  persekitaran yang stabil atau makmur dan satu lagi ialah keadaan ressesi atau merudum. 


Sebagai seorang peniaga, anda perlu tahu untuk mengenal pasti kedua-dua ciri 'environment' pasaran yang anda sedang beroperasi sekarang kerana salah satu syarat untuk sesebuah perniagaan itu maju ialah, perniagaan dan strategi yang diguna pakai mesti seiring dengan persekitaran semasa. 

Sekiranya perniagaan itu tidak mengikut persekitaran semasa, perniagaan anda bakal menghadapi masalah. Oleh itu gunakan tools yang telah dipelajari dalam entri-entri terdahulu  bagaimana untuk  membuat analisis persekitaran semasa bagi membantu anda bertindak. 

2.    Set prioriti dan objektif
Langkah seterusnya, apabila anda selesai mengenalpasti situasi atau persekitaran semasa,  anda perlu bertanya pada diri sendiri apa prioriti dan objektif yang ingin dicapai atau ingin diperbaiki. Setiap objektif  atau prioriti yang anda ingin capai itu memerlukan anda bertindak mengikut  startegi yang berbeza. 

Secara amnya dalam situasi kegawatan ekonomi seperti sekarang ini, terdapat dua prioriti atau objektif yang menjadi keutamaan bagi setiap peniaga iaitu,  mengekalkan pelanggan yang sedia ada dan yang keduanya, meluaskan penguasaan pasaran.  Namun ada ketikanya anda mungkin mempunyai prioriti lain yang ingin dicapai berbanding dua prioriti yang disebutkan tadi.Senaraikan prioriti-prioriti tersebut mengkut keutamaan, iaitu apa yang ingin dicapai dahulu.

3.    Mengkaji semula (reevaluate)  strategi yang sedang anda praktiskan sekarang.
Setelah menetapkan apa prioriti dan objektif yang ingin dicapai, langkah seterusnya ialah   menilai dan mengkaji semula strategi yang sedang dipraktiskan  sekarang ini bagi menilai sama ada strategi yang sedang diamalkan ini mampu atau tidak untuk membuatkan perniagaan anda terus bertahan.
Dalam proses membuat 'reevaluation' ke atas strategi ini, apa yang perlu dilakukan ialah dengan menyemak prestasi perniagaan anda pada setiap minggu untuk melihat sama ada terdapatnya peningkatan  atau  penurunan dalam jualan atau keuntungan yang diperolehi. 

Sekiranya maklumat yang diperolehi dari laporan kewangan menunjukkan nilai jualan atau keuntungan yang diperolehi tidak memuaskan atau dengan kata lain iainya semakin merosot, langkah menukar strategi adalah perlu anda buat dengan segera sebelum keadaan bertambah teruk. 
4.  Membuat rancangan perbelanjaan 
    Dari aktiviti  menyemak akaun pendapatan syarikat tadi, katakan anda dapati prestasi perniagaan semakin membimbankan dan anda membuat keputusan untuk membuat pertukaran strategi. 

     Langkah seterusnya yang perlu diambil ialah anda perlu membuat rancangan perbelanjaan atau lebih mesra dipanggil dengan istilah 'membuat bajet.' Melalui aktiviti penyediaan bajet ini, anda akan dapat mengira berapa jumlah peruntukan kewangan dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk proses membuat pertukaran strategi.Tanpa mempunyai bajet yang cukup, strategi dan taktik baru yang anda ingin laksanakan itu tidak akan berjaya. 

Terdapat beberapa pilihan strategi yang mungkin boleh anda dipraktiskan ketika menghadapi situasi kemelesetan ekonomi.  Antaranya ialah strategi cantasan, innovasi,  pembezaan, hubungan pelanggan dan strategi pengembangan.  kesemua strategi ini memerlukan sumber kewangan dan bajet yang tertentu.


5.   Melaksanakan pertukaran strategi dengan menggerakkan sumber yang ada.
Setelah mendapat jumlah bajet yang cukup, langkah terakhir yang anda perlu  lakukan ialah membuat pertukaran strategi yang diingini.

Gunakan segala sumber yang ada untuk membuat pertukaran strategi dan melancarkan taktik baru seerapa segera yang mungkin agar perniagaan anda mampu bertahan dengan cabaran semasa.

Sekian untuk kali ini.

No comments:

Post a Comment

Cabaran Ekonomi Negara untuk Suku Kedua 2017 dan Kesannya Kepada Peniaga kecil.

Untuk entri kali ini, saya ingin kongsikan dengan anda tentang jangkaan ekonomi negara bagi suku kedua tahun 2017 (Julai- Desember ...