Monday, 17 April 2017

4 Langkah ketika proses menukar strategi di saat menghadapi kegawatan ekonomiPelabur asing  nampaknya  semakin menjauhi negara kita walaupun ada berita yang mengatakan jumlah kemasukan mereka sudah meningkat  sejak kebelakangan ini. 

Namun, jika anda membaca laporan yang ditulis di dalam akhbar The Star bertarikh 15 April 2017, sebanyak 26.2 billion bon yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia telah  dijual atau ditebus semula oleh pelabur asing sepanjang  bulan Mac 2017 yang lalu.
Situasi  ini sudah pasti akan memberi kesan kepada  ekonomi negara  pada jangka panjang kerana  apabila kurangnya pelabur asing datang melabur di negara kita, ekonomi  negara tidak dapat berkembang dengan baik dan seterusnya menyumbang kepada kemelesetan ekenomi sebagaimana yang pernah kita lalui pada tahun 1998 dan 2008 yang lalu. 
  
Sebagai peniaga kecil, anda sudah pasti akan menerima kesan ini lebih cepat berbanding peniaga besar yang bertaraf korporat kerana pasaran anda adalah kecil dan terhad berbanding perniagaan mereka.  Oleh itu anda perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dengan membuat  perubahan strategi  dalam perniagan anda sebelum keadaan menjadi semakin sukar.  

Dalam entri kali ini, diterangkan langkah atau step yang perlu dikuti ketika anda  bercadang untuk membuat perubahan ke atas strategi perniagaan agar strategi yang bakal dilaksanakan nanti dapat memberi hasil yang diharapkan.
Langkah-langkah yang perlu diikuti adalah seperti berikut;

1.   Kenal pasti  persekitaran semasa.
Persekitaran semasa atau  lebih dikenali sebagai ‘environment’ adalah suasana  di mana perniagaan anda beroperasi. Syarat untuk sesebuah perniagaan maju ialah ia mesti seiring dengan persekitaran semasa. Sekiranya perniagaan itu tidak mengikut persekitaran semasa, perniagaan anda bakal menghadapi masalah.
'Environment' atau persekitaran semasa ini pula boleh dibahagi  kepada dua kategori utama iaitu  persekitaran yang stabil atau makmur dan satu lagi ialah keadaan ressesi atau merudum.
Sebagai seorang peniaga, anda perlu tahu untuk mengenal pasti kedua-dua ciri 'environment' pasaran yang anda sedang beroperasi sekarang. Gunakan tools yang telah dipelajari dahulu bagaimana untuk  membuat analisis persekitaran semasa bagi membantu anda bertindak. 

2.    Set prioriti dan objektif
Setelah selesai mengenalpasti situasi atau persekitaran semasa,  langkah kedua  ialah anda perlu bertanya pada diri sendiri apa prioriti dan objektif yang perlu dicapai atau diperbaiki. Setiap objektif  atau prioriti yang anda ingin capai itu memerlukan anda bertindak mengikut  startegi yang berbeza.
Secara amnya dalam situasi kegawatan ekonomi seperti sekarang ini, terdapat dua prioriti atau objektif yang menjadi keutamaan bagi setiap peniaga iaitu,  mengekalkan pelanggan yang sedia ada dan keduanya, meluaskan penguasaan pasaran.  Namun ada ketikanya anda mungkin mempunyai prioriti lain yang ingin dicapai berbanding dua prioriti yang disebutkan tadi.

3.    Mengkaji semula (reevaluate)  strategi yang sedang anda praktiskan sekarang.
Setelah menetapkan apa prioriti dan objektif yang ingin dicapai, langkah seterusnya ialah   menilai dan mengkaji semula strategi yang sedang dipraktiskan  sekarang ini untuk menilai sama ada strategi yang sedang diamalkan ini mampu untuk membuatkan perniagaan anda terus bertahan dalam keadaan semasa atau sebaliknya.
Dalam proses membuat 'reevaluation' ke atas strategi ini, apa yang perlu dilakukan ialah dengan menyemak prestasi perniagaan anda pada setiap minggu untuk melihat sama ada terdapatnya peningkatan  atau  penurunan dalam jualan dan keuntungan yang diperolehi. 
Sekiranya maklumat yang diperolehi dari laporan kewangan menunjukkan nilai jualan atau keuntungan yang diperolehi tidak memuaskan, langkah menukar strategi adalah perlu  buat anda.

4.  Membuat rancangan perbelanjaan 
     Dengan menggunakan maklumat yang diperolehi dari proses menyemak akaun pendapatan syarikat, katakan anda dapati anda perlu membuat pertukaran strategi. Oleh itu langkah seterusnya yang perlu diambil ialah membuat rancangan perbelanjaan atau lebih mesra dipanggil dengan istilah 'membuat bajet.'

Terdapat beberapa pilihan strategi yang mungkin boleh anda dipraktiskan ketika menghadapi situasi kemelesetan ekonomi.  Antaranya ialah strategi cantasan, innovasi,  pembezaan, hubungan pelanggan dan strategi pengembangan.  kesemua strategi ini memerlukan sumber kewangan dan bajet yang tertentu.

Melalui aktiviti penyediaan bajet ini, anda akan dapat mengira berapa jumlah peruntukan kewangan dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk proses membuat pertukaran strategi.Tanpa mempunyai bajet yang cukup, strategi dan taktik baru yang anda ingin laksanakan itu tidak akan berjaya.  

5.   Melaksanakan pertukaran strategi
Setelah mendapat jumlah bajet yang mencukupi, langkah terakhir yang anda perlu  lakukan ialah membuat pertukaran strategi memandangkan strategi dan taktik yang dipraktiskan selama ini tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa.
Gunakan segala sumber yang ada untuk membuat pertukaran strategi dan melancarkan taktik baru agar perniagaan yang diusahakan itu mampu bertahan dengan situasi semasa.


No comments:

Post a Comment

4 Langkah untuk membantu anda membuat jualan di media sosial

Mengikut laporan  akhbar tempatan, setiap hari semakin ramai individu yang menjalankan perniagaan sama ada secara sepenuh masa ataupu...